Stemnings-sommerbillede 🌞
Fordybelse 🌞
Blomstensdag 🌞
Det bliver så fint i blomsterkasserne 🌞
Velkommen til Overlund Børnecenter
Overlund Børnecenter er en veletableret selvejende institution oprettet af en forældrekreds i 1972.
Institutionen ligger i den gamle Overlund og modtager børn i alderen fra 0 - 6 år primært fra Overlund skoledistrikt.
Der er 63 børnehavepladser og 22 vuggestuepladser samt ca. 20 medarbejdere.
Børnehavebørnene har deres faste base i 3 grupper. Vuggestuen består af 1 gruppe.
Overlund Børnecenter ligger i et roligt område, hvor der er let adgang til natur.
Vi har fuldkostordning, ud fra den devise at en god og nærende kost har betydning for barnets trivsel og udvikling.
Det pædagogiske personale har i det daglige arbejde særlig fokus på børnenes omsorg, leg, læring og udvikling. Der arbejdes med gode børnefælleskaber, læringsmiljøer, tidlig indsats, gode overgange respektfuld dialog og sidst men ikke mindst, at "vi vil hinanden".

Overlund Børnecenter
Madordning
Indtast beskrivelse ...god hjælp i køkkenet 😃 den 27-11-14
Læs vore mad- & måltidspolitik her